Pumunta sa nilalaman

Paano Kung Ayoko sa Eskuwela?

Ang kailangan mong gawin

Isipin ang pakinabang ng pag-aaral. Maaaring naiisip mo na hindi mo naman magagamit ang lahat ng pinag-aaralan mo. Pero habang dumarami ang nalalaman mo hinggil sa iba’t ibang bagay, mas maiintindihan mo ang mundong ginagalawan mo. Tutulong ito sa iyo na maging “lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao,” anupat mapagbubuti mo ang iyong kakayahan na makipag-usap sa iba’t ibang uri ng tao. (1 Corinto 9:22) Mapapasulong din nito ang iyong kakayahang mag-isip—na tiyak na magagamit mo sa hinaharap.

Para kang nasa masukal na kagubatan kapag nag-aaral ka. Kailangan mong gumawa ng paraan para mahawan ang mga hadlang

Unawain ang teacher mo. Kung nakakaantok magturo ang teacher mo, magpokus sa subject, hindi sa kaniya. Tandaan, malamang na napakaraming beses nang itinuro ng teacher mo ang iyo’t iyon ding mga leksiyon. Baka siya mismo, nagsasawa na kaya nahihirapan siyang maging kasinsigla gaya nang una niyang ituro ang mga ito.

Tip: Kumuha ng notes, magalang na magtanong, at maging interesado sa itinuturo niya. Malamang na gayahin ka rin ng mga kaklase mo.

Magkaroon ng kumpiyansa sa iyong kakayahan. Maaaring malinang mo sa paaralan ang iyong mga talento. Ganito ang isinulat ni Pablo kay Timoteo: “Paningasing tulad ng apoy ang kaloob ng Diyos na nasa iyo.” (2 Timoteo 1:6) Maliwanag na si Timoteo ay binigyan ng kaloob ng banal na espiritu. Pero kinailangan pa rin niyang linangin ang kaniyang “kaloob” para hindi ito masayang. Siyempre, hindi naman tuwirang ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong husay sa pag-aaral. Pero bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kani-kaniyang talento. Matutulungan ka ng paaralan na matuklasan at malinang ang mga iyon.