Ang puwede mong gawin

Humanap ng angkop na lugar para mag-aral. Dapat na tahimik dito para hindi ka maistorbo. Gumamit ng mesa hangga’t maaari. Huwag buksan ang TV.

Ang oras ay parang mailap na kabayo—kailangan mo itong pag-aralang kontrolin

Unahin ang mahahalagang bagay. Dahil mahalaga ang iyong pag-aaral, unahin mo ang mga assignment mo.

Iwasan ang kaugaliang ‘tsaka na lang.’ Gumawa ng iskedyul kung kailan mo gagawin ang assignment mo at sundin ito.

Magplano. Alin sa mga assignment mo ang uunahin mo? Alin ang susunod? Isulat ito sa papel, at ilagay kung hanggang anong oras mo gagawin ang bawat isa. Markahan ang natapos mo na.

Magpahinga. Kung hindi ka na makapagpokus sa iyong assignment, magpahinga sandali. Pero kapag nakapagpahinga ka na, bumalik din agad sa iyong ginagawa.

Magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Tandaan, karaniwan nang nagiging mahusay ang isang estudyante hindi dahil sa talino niya kundi sa sipag niya sa pag-aaral. (Kawikaan 10:4) Maaari ka ring magtagumpay sa iyong pag-aaral. Ayon nga sa kasabihan, “Kapag may tiyaga, may nilaga.”