Pumunta sa nilalaman

Ang mga Tanong ng mga Kabataan—Mga Sagot na Lumulutas, Tomo 2

Ang mga Tanong ng mga Kabataan—Mga Sagot na Lumulutas, Tomo 2

Kailangan mo ng maaasahang payo! Iyan mismo ang nilalaman ng aklat na Ang mga Tanong ng mga Kabataan—Mga Sagot na Lumulutas, Tomo 2. Ang aklat na ito ay naglalaman din ng mga panayam sa daan-daang kabataan sa palibot ng daigdig. Nakatulong sa kanila ang mga payo ng Bibliya. Tingnan mo kung paano rin ito makakatulong sa iyo.

Tutulong sa iyo ang aklat na ito para masagot ang mga tanong tungkol sa:

  • Kaugnayan sa Di-kasekso

  • Mga Pagbabago sa Buhay

  • Pagkakaibigan

  • Paaralan at Kaeskuwela

  • Usapang Pera

  • Iyong mga Magulang

  • Iyong Damdamin

  • Paglilibang

  • Kaugnayan Mo sa Diyos

Puwede mong i-download ang aklat na ito sa PDF format, o kaya’y sumulat sa aming tanggapan para humiling ng nakaimprentang kopya ng aklat.

Note: Ang PDF format ng aklat na ito ay may mga bahagi na puwedeng i-edit. Depende sa iyong gadyet o software nito, makakapaglagay ka ng note o sagot sa na-download mong kopya ng aklat na ito.