Ano’ng gagawin mo sa buhay mo? Panoorin kung paano naging masaya ang isang kabataan nang maabot niya ang kaniyang mga tunguhin.