Ipinaliwanag ng tatlong kabataan ang mga problema sa pagpapaliban-liban at ang pakinabang sa paggawa agad ng mga bagay-bagay.