Alamin kung paano sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hezekias sa pamamagitan ng isang himala. I-download, basahin ang kuwento sa Bibliya at gawin itong buháy na buháy sa iyong isipan!