Alamin sa kuwento nina David, Absalom, at Joab kung bakit mapanganib ang pagiging ambisyoso. I-download, basahin ang kuwento sa Bibliya, at gawin itong buháy na buháy sa iyong isipan!