Pumunta sa nilalaman

PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA

Genesis 1:1—“Nang Pasimula ay Nilalang ng Diyos ang Langit at ang Lupa”

Genesis 1:1—“Nang Pasimula ay Nilalang ng Diyos ang Langit at ang Lupa”

“Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa.”​—Genesis 1:1, Bagong Sanlibutang Salin.

“Sa pasimula, nilikha ng Dios ang kalangitan at ang lupa.”​—Genesis 1:1, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.

Ibig Sabihin ng Genesis 1:1

Makikita sa unang tekstong ito ng Bibliya ang dalawang mahalagang katotohanan. Una, “ang langit at ang lupa,” o ang uniberso, ay may pasimula. Ikalawa, Diyos ang lumalang sa mga ito.​—Apocalipsis 4:11.

Hindi sinasabi ng Bibliya kung kailan nilalang ng Diyos ang uniberso at kung paano niya ito ginawa. Pero sinasabi nito na nalikha ng Diyos ang uniberso dahil “napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya.”​—Isaias 40:26.

Ang pandiwang Hebreo para sa salitang “nilalang” ay ginagamit lang may kaugnayan sa Diyos. a Sa Bibliya, ang Diyos na Jehova b lang ang tinutukoy bilang Maylalang.​—Isaias 42:5; 45:18.

Konteksto ng Genesis 1:1

Pinasimulan ng unang talatang ito ng Genesis ang ulat ng paglalang na mababasa sa Genesis kabanata 1 at 2. Makikita sa Genesis 1:1 hanggang 2:4 ang sunod-sunod na paglalang ng Diyos sa lupa at sa lahat ng nandito, pati na sa unang lalaki at babae. Pagkatapos nito, mas detalyadong iniulat ng Bibliya ang paglalang sa lalaki at babae.​—Genesis 2:7-25.

Sinasabi ng Genesis na ang paglalang ng Diyos ay nangyari sa loob ng anim na “araw.” Hindi ito literal na araw na may 24 na oras, kundi isang yugto ng panahon na walang espesipikong haba. Kaya ang salitang “araw” ay puwedeng tumukoy sa panahon na hindi lang 24 na oras. Halimbawa, sa Genesis 2:4, ang salitang “araw” at ang salitang ‘panahon’ ay magkasingkahulugan. Sinasabi rin dito na ang paglalang na ginawa ng Diyos sa loob ng anim na araw ay nangyari sa isang “araw.”

Mga Maling Akala sa Genesis 1:1

Maling akala: Ilang libong taon pa lang ang nakakalipas nang lalangin ng Diyos ang uniberso.

Ang totoo: Hindi sinasabi ng Bibliya kung kailan nilalang ang uniberso. Ang sinasabi sa Genesis 1:1 ay hindi salungat sa paniniwala ng mga siyentipiko ngayon na bilyon-bilyong taon na ang uniberso. c

Maling akala: Ipinapakita ng Genesis 1:1 na ang Diyos ay isang Trinidad dahil ang salitang Hebreo na ginamit para sa “Diyos” ay nasa anyong pangmaramihan (plural).

Ang totoo: Ang titulong “Diyos” ay isinalin mula sa salitang Hebreo na ’Elo·himʹ. Ang salitang ito ay nasa anyong pangmaramihan para magpahiwatig ng karingalan at kadakilaan, at hindi para tumukoy sa bilang ng tao. Sinasabi ng New Catholic Encyclopedia na ang pangmaramihang ’Elo·himʹ sa Genesis 1:1 ay “laging ginagamitan ng pandiwa na pang-isahan (singular). At gaya ng kami na ginagamit ng mga hari, ang tinutukoy nito ay karingalan, hindi ang bilang.”​—Second Edition, Volume 6, pahina 272.

Basahin ang Genesis kabanata 1, pati na ang mga talababa at cross-reference.

a Tungkol sa salitang ito, sinasabi ng HCSB Study Bible: “Ang aktibong anyo ng pandiwang Hebreo na bara’, na ang ibig sabihin ay ‘lumalang,’ ay hindi kailanman ginagamit para sa mga tao. Kaya ang bara’ ay tumutukoy sa isang gawain ng Diyos.”​—Pahina 7.

b Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.​—Awit 83:18.

c Tungkol sa panahong tinutukoy ng salitang Hebreo na isinaling “nang pasimula,” sinasabi ng The Expositor’s Bible Commentary: “Walang espesipikong sinasabi ang terminong ito tungkol sa haba ng panahon.”​—Revised Edition, Volume I, pahina 51.