Pumunta sa nilalaman

TANONG NG MGA KABATAAN

Pakikipag-date—Bahagi 1: Handa Na Ba Akong Makipag-date?

Pakikipag-date—Bahagi 1: Handa Na Ba Akong Makipag-date?

 Ano ang pakikipag-date?

 Iniisip ng ilan na ang pakikipag-date ay ginagawa para lang mag-enjoy. Pero sa artikulong ito, ang “pakikipag-date” ay ang panahong ginagamit ng magkasintahan para malaman nila kung magkakasundo sila bilang mag-asawa. Kaya may goal ang pakikipag-date. Hindi ito panahon para makasama lang nila ang isa’t isa.

 Ang pakikipag-date ay dapat tumulong sa isa na makapagdesisyon—magpakasal o makipaghiwalay. Kaya kapag nakipag-date ka, dapat na handa kang tanggapin anuman ang mangyari.

 Tandaan: Kung sa tingin mo handa ka nang makipag-date, dapat handa ka na ring magpakasal.

Kung nakikipag-date ka nang wala kang planong mag-asawa, para kang pumunta sa isang job interview na wala ka namang planong magtrabaho

 Handa ka na bang makipag-date?

 Puwedeng mapunta sa pagpapakasal ang pakikipag-date, kaya magandang pag-isipan mo ang mga katangian mo na makakaapekto sa pagsasama ninyo. Halimbawa, pag-isipan ang sumusunod:

 •   Kaugnayan sa pamilya. Kung paano mo tratuhin ang mga magulang at kapatid mo—lalo na kapag nai-stress ka—kadalasan nang ganoon din ang magiging pagtrato mo sa asawa mo.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, poot, pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita, at anumang puwedeng makapinsala.”—Efeso 4:31.

   Tanungin ang sarili: ‘Sasabihin ba ng mga magulang at kapatid ko na nirerespeto ko sila? Kapag mayroon kaming hindi pagkakasundo, kalmado pa rin ba ako, o nagagalit at nakikipagtalo?’

  Kung hindi maganda ang reaksiyon mo kapag hindi kayo magkasundo ng magulang mo, paano na sa magiging asawa mo?

 •   Pagsasakripisyo. Hindi lang sarili mo ang iisipin mo kapag may asawa ka na. Kadalasan nang kailangan mong magparaya at sundin kung ano ang gusto niya.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Patuloy na unahin ng bawat isa ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili niya.”—1 Corinto 10:24.

   Tanungin ang sarili: ‘Lagi ko bang ipinipilit ang gusto ko? Kung tatanungin ang iba, sasabihin ba nilang makatuwiran akong makitungo sa kanila? Paano ko naipakita na inuuna ko ang kapakanan ng iba?’

 •   Kapakumbabaan. Ang isang mabuting asawa ay umaamin sa mga pagkakamali niya at seryoso siya kapag nagsasabi ng sorry.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Lahat tayo ay nagkakamali nang maraming ulit.”—Santiago 3:2.

   Tanungin ang sarili: ‘Agad ko bang inaamin na nagkamali ako, o nagdadahilan pa ako? Masyado ba akong sensitive at nagtatampo kapag pinapayuhan ako?’

 •   Pera. Kung mahusay humawak ng pera ang isa, maiiwasan niya ang isa sa pinakamadalas pag-awayan ng mag-asawa.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Sino sa inyo na gustong magtayo ng bahay ang hindi muna uupo at kukuwentahin ang gastusin para malaman kung sapat ang pera niya para matapos iyon?”—Lucas 14:28.

   Tanungin ang sarili: ‘Kaya ko bang kontrolin ang paggastos ko, o lagi akong may utang? Naipakita ko na ba na mahusay akong humawak ng pera?’

 •   Mahusay na espirituwal na rutin. Kung isa kang Saksi ni Jehova, dapat na regular kang nag-aaral ng Bibliya at dumadalo sa mga pulong.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos.”—Mateo 5:3.

   Tanungin ang sarili: ‘Nagsisikap ba ako para manatiling matibay ang pananampalataya ko? Inuuna ko ba ang espirituwal na rutin ko, o inuuna ko ang ibang mga bagay?’

 Tandaan: Deserve ng mapapangasawa mo ang isang mabuting asawa. Kung nagsisikap ka na maging mabuting asawa, malamang na mabuting tao rin ang magkakagusto sa iyo.