Pumunta sa nilalaman

Paniniwala sa Pinagmulan ng Buhay

Ang Paniniwala ng Isang Brain Pathologist

Ikinuwento ni Professor Rajesh Kalaria ang trabaho niya at paniniwala. Bakit siya naging interesado sa siyensiya? Bakit niya sinuri ang pinagmulan ng buhay?

Irène Hof Laurenceau: Ang Paniniwala ng Isang Orthopedic Surgeon

Pero pinagdudahan niya ang kaniyang paniniwala sa ebolusyon nang magtrabaho siya sa leg prosthetics.

Monica Richardson: Ang Paniniwala ng Isang Physician

Naitanong niya kung ang pagdadalang-tao ay isang himala o kung may nagdisenyo nito. Batay sa kaniyang karanasan bilang physician, ano ang naging konklusyon niya?

Ang Paniniwala ng Isang Embryologist

Dating naniniwala sa ebolusyon si Propesor Yan-Der Hsuuw, pero nagbago ito nang maging research scientist siya.

Ang Paniniwala ng Isang Consultant Surgeon

Sa loob ng maraming taon, naniwala si Dr. Guillermo Perez sa ebolusyon. Pero ngayon, kumbinsido siya na dinisenyo ng Diyos ang katawan natin. Ano ang nagpabago sa isip niya?

Ang Paniniwala ng Isang Espesyalista sa Kidney

Bakit naisip ng isang doktora, na dating ateista, ang Diyos at ang kahulugan ng buhay? Ano ang nagpabago sa pangmalas niya tungkol sa mga ito?

Ang Paniniwala ng Isang Software Designer

Noong maging research mathematician si Dr. Fan Yu, naniniwala siya sa ebolusyon. Pero ngayon, naniniwala na siya na dinisenyo at nilalang ng Diyos ang buhay. Bakit?

Massimo Tistarelli: Ang Paniniwala ng Isang Roboticist

Ang kaniyang pagpapahalaga sa siyensiya ang dahilan kung bakit niya pinag-isipan ang paniniwala niya sa ebolusyon.

Ang Paniniwala ng Isang Experimental Physicist

Dalawang mahahalagang katotohanan tungkol sa kalikasan ang nakakumbinsi kay Wenlong He na mayroon ngang Maylalang.

‘Kumbinsido Ako na Mayroon Ngang Maylalang’

Galít na galít si Frédéric Dumoulin sa relihiyon kaya naging ateista siya. Paano nakatulong ang pag-aaral ng Bibliya at ang disenyo ng nabubuhay na mga bagay para makumbinsi siyang mayroon ngang Maylalang?

Ang Paniniwala ng Isang Biotechnologist

Dahil sa pag-aaral ni Dr. Hans Kristian Kotlar tungkol sa immune system, naging interesado siya sa pinagmulan ng buhay. Paano sinagot ng Bibliya ang mga tanong niya?

Ang Paniniwala ng Isang Microbiologist

Dahil sa pagiging masalimuot ng selula, binago ni Feng-Ling Yang, isang siyentipiko sa Taiwan, ang pangmalas niya sa ebolusyon. Bakit?

Ang Paniniwala ng Isang Biochemist

Alamin ang mga nasaliksik niya sa siyensiya at kung bakit siya nanampalataya sa Bibliya.

Ang Paniniwala ng Isang Biochemist

Bakit nagbago ang isip ng isang biochemist tungkol sa pinagmulan ng buhay, at ano ang nakakumbinsi sa kaniya na ang Bibliya ay mula sa Diyos?

Ang Paniniwala ng Isang Mathematician

Paano nakita ni Propesor Gene Hwang na hindi magkasalungat ang kaniyang paniniwala at ang pinag-aralan niya?

Ang Paniniwala ng Isang Classical Pianist

Musika mismo ang naging dahilan para maniwala sa Maylalang ang dating ateistang ito. Paano siya nakumbinsi na ang Bibliya ay mula sa Diyos?

Petr Muzny: Ang Paniniwala ng Isang Law Professor

Ipinanganak siya noong panahon ng mga komunista. Katawa-tawa sa iba ang paniniwala sa Maylalang. Alamin kung bakit nagbago ang isip niya.

“Kumbinsido Akong ang Buhay ay Dinisenyo ng Diyos”

Basahin kung bakit binago ng isang siyentipiko ang pananaw niya sa Bibliya, ebolusyon, at pinagmulan ng buhay.