Pumunta sa nilalaman

MAY NAGDISENYO BA NITO?

Ang Madikit na Likido na Inilalabas ng Slug

 Matagal nang naghahanap ang mga surgeon ng medical adhesive, o pandikit, na makakatulong sa pag-oopera at sa paggaling ng sugat. Marami sa ginagamit na pandikit sa ngayon ay hindi ligtas gamitin sa loob ng katawan. Ang mga ito ay nakakalason, masyadong matigas kapag natuyo, at hindi kumakapit sa basang tisyu. Nang pag-aralan ng mga siyentipiko ang likido na mula sa slug, o lintang-kati, a nahanap nila ang solusyon sa mga problemang ito.

 Pag-isipan ito: Kapag may panganib, naglalabas ang slug ng likidong sobrang madikit na kayang dumikit kahit sa basang dahon. Pero kaya pa rin nitong gumalaw. Ito ang ginagamit ng slug na pandepensa.

 Pinag-aralan ng mga mananaliksik ang likidong ito, at nakita nila ang mga dahilan kung bakit napakadikit nito. Halimbawa, nagkakaroon ng chemical bond at electrostatic attraction dahil sa likidong ito. Nanunuot ito sa pinagdidikitan ng slug, pero nababanat ito kapag may pressure. Sinubukang gayahin ng mga mananaliksik ang kayarian ng likidong inilalabas ng slug, at nakagawa sila ng isang pandikit na mas matibay kaysa sa mga medical adhesive na ginagamit ngayon. Kaya nitong dumikit sa mga sangkap ng katawan, o mga organ. Sinasabing kaya nitong dumikit “sa mga organ kung paanong nakadikit ang cartilage sa mga buto.”

 Naniniwala ang mga eksperto na gagamitin ng lahat ng surgeon ang pandikit na ito kung kaya hindi na kakailanganin pa ang mga pantahi at medical stapler. Puwede itong gamitin para ayusin ang mga cartilage o idikit ang isang medical device sa parte ng katawan kung saan ito kailangan. Napatunayan ng mga eksperimento na kayang takpan ng pandikit na ito ang butas sa puso ng isang baboy at ang mga butas sa atay ng daga.

 Madalas na nakakakuha ang mga siyentipiko ng magagandang solusyon sa mga karaniwang problema kapag pinag-aaralan nila ang kalikasan. “Kailangan lang nilang alamin kung saan sila titingin at pag-aralan ang magagandang ideya na nakita nila,” ang sabi ni Donald Ingber, direktor ng institusyong nakagawa ng synthetic adhesive.

 Ano sa palagay mo? Ang likas na pandikit ba sa likido na inilalabas ng slug ay resulta ng ebolusyon? O may nagdisenyo nito?

a Ang scientific name nito ay Arion subfuscus.