Pumunta sa nilalaman

Ebolusyon o Paglalang

Paano Nagsimula ang Buhay?

Ang totoo, maraming edukadong tao—kasama na ang maraming siyentipiko—ang kumukuwestiyon sa teoriya ng ebolusyon.

Ang Totoong Kuwento Tungkol sa Paglalang

Kaayon ba ng siyensiya ang ulat ng Bibliya tungkol sa paglalang?

Ang Itinuturo ng Bibliya Tungkol sa Maylalang

Kaayon ba ng siyensiya ang itinuturo ng Bibliya?

Ginamit Ba ng Diyos ang Ebolusyon Para Magkaroon ng Iba’t Ibang Uri ng Buhay?

Hindi kinokontra ng Bibliya ang sinasabi ng siyensiya tungkol pagkakasari-sari na nangyayari sa bawat uri ng buhay.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Paglalang?

Sinasabi ng Bibliya na nilalang ng Diyos ang buhay sa loob ng anim na “araw.” Ang mga ito ba’y tig-24 na oras?

Ang Sinasabi ng mga Kabataan Tungkol sa Paniniwala sa Diyos

Sa tatlong-minutong videong ito, ipinaliwanag ng mga kabataan kung bakit sila naniniwalang mayroon ngang Maylikha.

Nakikita ang Kaluwalhatian ng Diyos sa Kaniyang mga Likha

Nagbibigay ka ba ng panahon para pagmasdan ang mga likha ng Diyos? Makikita sa mga bagay na nilikha niya ang kaniyang karunungan at kung gaano niya tayo kamahal.

Ang Kamangha-manghang Elemento

Wala nang elemento ang mas mahalaga pa rito para mabuhay. Ano ito, at bakit ito napakahalaga?

DNA—Ang Aklat ng Buhay!

Bakit tinalikuran ng respetadong mga siyentipiko ang kanilang paniniwala sa ebolusyon?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 1: Bakit Dapat Maniwala sa Diyos?

Gusto mo bang mas lumakas ang loob mo sa pagpapaliwanag kung bakit ka naniniwala sa Diyos? Alamin ang ilang tip kung paano ka sasagot kapag may kumuwestiyon sa iyong paniniwala.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 2: Bakit Dapat Kuwestiyunin ang Ebolusyon?

May dalawang mahahalagang dahilan kung bakit dapat mo itong gawin.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 3: Bakit Dapat Maniwala sa Paglalang?

Dapat mo bang kontrahin ang siyensiya para maniwala sa paglalang?

Dapat Ko Bang Paniwalaan ang Ebolusyon?

Aling paliwanag ang mas makatuwiran?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Ebolusyon?

Ang ulat ba ng Bibliya tungkol sa paglalang ay salungat sa siyensiya?