Pumunta sa nilalaman

Ang Pagiging Tumpak ng Bibliya Pagdating sa Siyensiya

Paano Tayo Nakakasiguro na Totoo ang Sinasabi ng Bibliya?

Kung ang Bibliya ay galing sa Diyos, tiyak na walang ibang aklat ang makapapantay rito.

Kaayon ba ng Siyensiya ang Bibliya?

May sinasabi ba ang Bibliya na mali sa pananaw ng mga siyentipiko?

Kailan Sinimulang Gawin ng Diyos ang Uniberso?

Malalaman ang sagot sa mga salitang “pasimula” at “araw” na ginamit sa Genesis.

Lipas Na o Mas Nauna Pa Ito?

Ang Bibliya ay hindi isang aklat sa siyensiya, pero baka magulat ka sa nilalaman nito tungkol sa siyensiya.

Kung Paano Apektado ng Siyensiya ang Buhay Mo

Ano ang ikinakatuwiran ng mga siyentipiko hinggil sa ideya na walang Diyos?

Mga Dahilan Upang Magtiwala sa Bibliya—Tumpak Ayon sa Siyensiya

Ang Bibliya ay hindi aklat-aralin sa siyensiya, pero tumpak ba ang sinasabi nito pagdating sa siyensiya?

Itinuturo Ba ng Bibliya na ang Lupa ay Lapad?

Tumpak ba ang sinaunang aklat na ito?

Sulyap sa Nakaraan—Ignaz Semmelweis

May utang na loob sa taong ito ang bawat pamilya ngayon. Bakit?

Sulyap sa Nakaraan—Galileo

Noong 1992, nagbitiw si Pope John Paul II ng nakagugulat na pahayag tungkol sa Simbahang Katoliko at sa naging pagtrato nito kay Galileo.

Sulyap sa Nakaraan—Aristotle

Ang mga ideya ng sinaunang pilosopong ito ay nakaapekto nang husto sa turo ng Sangkakristiyanuhan.

Nauna ang mga Batas ng Diyos sa Kalinisan

Nakinabang ang bansang Israel noon dahil sinunod nila ang masulong na mga batas ng Diyos sa kalinisan.