Pumunta sa nilalaman

ANO BA ANG ITINUTURO NG BIBLIYA?

Sino si Jesu-Kristo? (Bahagi 3)

Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 4 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin ang ilan sa mga katangiang ipinakita ni Jesus noong narito siya sa lupa at kung ano ang isinisiwalat ng mga ito tungkol sa kaniyang Ama.