Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 4 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin ang makakasulatang mga dahilan kung bakit si Jesus ay hindi kapantay ng Diyos.