Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 4 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Suriin kung bakit si Jesus ay hindi lang basta isang mabuting tao.