Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 5 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin kung bakit kinailangan ang pantubos at kung paano ito nakaaapekto sa tapat na mga tao.