Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 12 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin ang itinuturo ng Bibliya kung paano makapananatiling tapat ang mga kaibigan ng Diyos sa ilalim ng anumang pagsubok.