Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 6 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa tunay na kalagayan ng mga patay.