Pumunta sa nilalaman

ANO BA TALAGA ANG ITINUTURO NG BIBLIYA? (GABAY SA PAG-AARAL)

Pamumuhay sa Paraang Nakalulugod sa Diyos (Bahagi 1)

Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 12 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Talaga bang posibleng maging kaibigan ng Diyos ang mga tao? Alamin ang nakapagpapatibay na sagot ng Bibliya.