Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 16 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Sinasang-ayunan ba ng Diyos ang paggamit ng mga imahen sa pagsamba? Kumusta naman ang pagdiriwang ng kaarawan at mga relihiyosong kapistahan? Alamin ang mga simulain ng Bibliya tungkol dito.