Pumunta sa nilalaman

ANO BA TALAGA ANG ITINUTURO NG BIBLIYA? (GABAY SA PAG-AARAL)

Ang Makadiyos na Pangmalas sa Buhay (Bahagi 2)

Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 13 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa maling paggamit ng dugo at kung paano tayo maililigtas ng tanging tamang paraan ng paggamit nito.