Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 3 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin kung sino talaga ang kumokontrol sa mundo na dahilan ng lahat ng kasamaan.