Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 1 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin kung bakit mahalagang malaman at gamitin ang pangalan ng Diyos.