Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 2 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin kung bakit ang Bibliya ay isang natatanging regalo mula sa Diyos.