Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 8 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin kung bakit ang mga mamamahala sa Kaharian ng Diyos ay talagang kuwalipikado sa kanilang gagampanang papel.