Okey lang ba ang kahit anong laruan? Alamin ang sagot kasama si Caleb na naging kaibigan ni Jehova.