Bakit dapat tayong sumunod sa ating mga magulang? Panoorin kung paano natutuhan ni Caleb na mahalaga ito.