Ano ang mga nakita nina Caleb at Sophia nang pumasyal sila sa Bethel? Ano ang gusto mong makita kapag nagpunta kayo doon?