Natuto si Caleb ng dalawang napakahalagang salita.