Samahan si Caleb at alamin ang sunod-sunod na mga nilalang ni Jehova!