Ipinatalastas ni Anthony Morris III, miyembro ng Lupong Tagapamahala, ang tungkol sa bagong seryeng ito ng mga animated video bilang karagdagang pantulong sa pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak.