Gusto ni Caleb ng isang bagay na hindi kaniya. Ano ang nakatulong sa kaniya na gawin kung ano ang tama?