Mahal ni Jehova ang mga mapagpakumbaba! Paano ka magiging mapagpakumbaba?