Bakit napakaimportanteng paghandaan ang ikokomento mo sa pulong? Paano mo ito gagawin?