Paano tayo matutulungan ng pantubos na maging matibay kapag may problema tayo?