Paano mo maipapakitang iginagalang mo ang mga lolo at lola?