Ano-ano ang puwede nating gawin para maibigay kay Jehova ang ating buong makakaya?