Sumabay sa pag-awit at panoorin ang pagkakaisa ng bayan ni Jehova sa buong daigdig.