Pumunta sa nilalaman

Awit 20—Pagpalain ang Aming Pagtitipong Sama-sama

Awit 20—Pagpalain ang Aming Pagtitipong Sama-sama

Bakit gusto ni Jehova na magtipon tayo nang sama-sama?

 

Tingnan Din

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA ACTIVITY

Kabisaduhin ang Awit 133:1

Kapag nagtitipon tayo, pinagpapala tayo ni Jehova ng kapayapaan at pagkakaisa.