Paano mo pasasalamatan si Jehova sa ibinigay niyang buhay?