Matapos gawin ang pop-up page na ito, umawit kay Jehova at kabisaduhin ang awit na “Jehova ang Iyong Ngalan.”