Mga magulang, gamitin ang activity na ito para turuan ang inyong mga anak na maging ligtas mula sa pang-aabuso.