Marunong maghintay si Jehova. Matutularan mo siya. Tingnan natin kung paano.