I-download ang music sheet na ito at kantahin kasama ng ibang mga bata ang awit tungkol sa pagiging masaya.