Kapag may nakausap ka sa ministeryo na iba ang wika, ano ang gagawin mo?