Kantahin kasama ng iba ang awit na tungkol sa pagmamahal sa lahat ng uri ng tao.