Ano ang puwede mong gawin para maging matapang ka?