Mga bata, sinasabi n’yo ba sa mga magulang n’yo kung gaano n’yo sila kamahal? I-download ang music sheet na ito at samahan si Sophia sa pagkanta sa mga magulang niya.