Pumunta sa nilalaman

Kabisaduhin ang Awit 133:1

Kabisaduhin ang Awit 133:1

Kantahin ang awit 20, saka kulayan ang pahinang ito. Kabisaduhin ang Awit 133:1 para matandaan kung bakit napakahalaga ng mga pulong natin.

 

Tingnan Din

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA

Pagpalain ang Aming Pagtitipong Sama-sama (Awit 20)

Sumabay sa pagkanta at panoorin ang ginagawa ng ilang kaibigan mo para makadalo sa pulong.